Széchenyi 2020

A Széchenyi 2020 honlap pályázói oldalán az európai uniós pályázatok között kereshet könnyedén. A közleményeket tartalmazó felületen az aktuális kiírásokkal, kiírások módosításával és egyéb, a pályázást érintő információkkal kapcsolatos közlemények olvashatók.

 

Pályázatfigyelő

A Pályázatfigyelő a hazai társadalmi szervezetek és alapítványok, intézmények, magánszemélyek, önkormányzatok, vállalkozások számára meghirdetett pályázatok gyűjteménye.

 

Nemzeti Együttműködési Alap – Civil Információs Portál

A Nemzeti Együttműködési Alap az Áht. szerinti - a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató - központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

 

SzGyF Pályázatok

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázati oldala. A 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti pályázatok, illetve egyéb szakmai, kábítószerügyi és fejlesztési célú pályázatok felhívásai, eredményei.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az EMMI háttérintézménye, fő feladata 2012 augusztusi alapítása óta a hazai források közvetítése az oktatás, a szociális, a civil, az egyházi, a nemzetiségi és a társadalmi felzárkózás területein. A hazai forrású támogatások mellett az EMET kiemelt EFOP projektek lebonyolításában is részt vesz, melyek célja a külhoni magyar közösségek megerősítése, tematikus együttműködés erősítése az alábbi témakörök mentén: ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás.