Párbeszéd - Szociális munka folyóirat

A „Párbeszéd” küldetése a szociális munka értékeinek, az elméleti és a gyakorlati területek munkáinak, a kutatások eredményeinek közlése, diskurzusok folytatása, a lapban megjelent írások felhasználásának elősegítése a szakmai közönség és a szociális munka iránt érdeklődők számára. Régebbi számok elérhetők ITT.

 

Esély

Esély - Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat kéthavonta, a Hilscher Rezső Alapítvány kiadásában megjelenő folyóirat. A folyóirat archívumában 1989-ig visszamenően érhetők el a folyóiratban megjelent írások, melyek mai napig hasznos olvasmányt jelentenek a területen dolgozó szakembereknek.

Szociálpolitikai tükör

A Szociálpolitikai Tükör a nemzetközi minősítési gyakorlatnak megfelelő szaklektorált folyóirat, amely következetesen alkalmazza az ún. peer-reviewed journal minősítésre alkalmas rendszert. A beérkező kéziratokat két anonim lektor véleményezi. A lektori vélemények figyelembe vételével a javított tanulmány közléséről a Szerkesztőbizottság dönt.

Szociálpolitikai Szemle

Szociálpolitikai Szemle címmel 1911-ben indult a lap elődje, amely a szociális kérdés fogalma alatt elsősorban a munkások szociális biztonságát és érdekvédelmét értette. Az új lap tematikája és időhorizontja is tágabb. Az elmélet – gyakorlat – kitekintés háromszögében kívánja szélesre tárni az ajtót a visszatekintő, értékfelkutató, értékőrző, az elemző és értelmező gondolkodás és munka előtt

 

 

The New Social Worker

A The New Social Worker a szociális munka negyedévente megjelenő angol nyelvű folyóirata. A folyóirat írásai a szociális munka oktatásától a gyakorlati munka általános és speciális technikáin keresztül az etikai problémákig, szakirodalmi ajánlókig széles témakört ölel fel. Érdekes és hasznos szakmai kitekintő a szociális munka nemzetközi világára.

SzocioWeb

A SzocioWeb a magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. Az adatbázis folyóiratcikkek, cikksorozatok, tanulmánykötetek, monográfiák és többkötetes könyvek leírását tartalmazza a szociológia és határterületeinek köréből. A SzocioWeben belül található a Szociális Szakma Digitális Archívuma, amely a terület neves magyar szakembereinek állít emléket, közli életrajzukat és munkásságuk főbb állomásait.

METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat

A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata. Küldetése a tudományos publikációk széleskörű terjesztése. A cikkek nyílt közzétételével célunk a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása, valamint a tudományos információk láthatóvá és elérhetővé tételének elősegítése.

SOCIO.HU

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet online lektorált folyóirata. Évente négy magyar nyelvű, valamint egy angol nyelvű szám jelenik meg.