Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Integrált Jogvédelmi Szolgálata ellátja a betegek jogainak védelmét, illetve feladatköre az ellátotti és gyermeki jogok védelme. A Szolgálat a jogvédelmi képviselet ellátása során biztosítja az érintettek jogairól szóló és a szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatást, a betegdokumentáció megismerésével összefüggő jog érvényesítését, a panaszjog gyakorlásának segítését, a rendszerhibák feltárását és megoldást.

 

Alapvető jogok biztosa

Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez, tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekei, a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére.

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH)

Információs jogok védelmét ellátó közigazgatási szerv. A GDPR bevezetéséhez kapcsolódóan számos hasznos állásfoglalás, útmutató olvasható az oldalon, a NAIH oldalán kell bejelenteni az adatvédelmi tisztviselő adatait és az esetleges adatvédelmi incidenseket.