A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

 

2017 második felében jelentős számú, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő jogszabály született. Egy részük közvetlenül is érintik a területet, mások csak közvetve, de a mindennapi munka során érdemes róluk tudni.

A Magyar Közlöny 2017. évi 232. számában (2017. december 29.) olvasható a Kormány 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 230. számában (2017. december 28.) jelent meg a 471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól.

A Magyar Közlöny 2017. évi 229. számában (2017. december 28.) jelent meg a 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 229. számában (2017. december 28.) jelent meg a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 214. számában (2017. december 18.) jelent meg a 2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2017. évi 212. számában (2017. december 15.) jelent meg a Kormány 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek (Cstvhr.) az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 212. számában (2017. december 15.) jelent meg a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 212. számában (2017. december 15.) jelent meg a Kormány 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 212. számában (2017. december 15.) jelent meg a 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről.