A Magyar Közlöny 2017. évi 194. számában (2017. november 23.) jelent meg a 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról.

A rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 15/C. §-a szerinti, 2018. január – 2018. november hónapra számfejtésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi önkormányzat, a szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül (egyházi és nem állami szociális fenntartó) részére.

A rendelet tartalmazza a helyi önkormányzatok, illetve az egyházi, nem állami fenntartókra vonatkozóan az igénylés szabályait.

Kapcsolódó cikkek

 

Részletek

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról

Magyar Közlöny, 2017. évi 194. szám (2017. november 23.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE