A Magyar Közlöny 2020. évi 130. számában (2020. június 2.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 79. § (2) bekezdésében a „10. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,

b) 107. § (1) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(3) és (4)” szöveg,

c) 110/C. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „14. számú melléklet” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg,

d) 110/I. § (3) bekezdésében a „9. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett” szöveg lép.

Hatályát veszti az R. 6. § (4) bekezdése.

 

A 9., 10., és 14. számú melléklet már február 9-én kikerült a szakmai rendeletből a 4/2020. (II.6) EMMI rendelet alapján.

 

Részletek

19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről.
Magyar Közlöny 2020. évi 130. szám (2020. június 2.)