A Magyar Közlönyben kihirdetett 2021. évi jogszabályok.

Összefoglaló a 2021. II. félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 246. számában (2021. december 30.) megjelent a Kormány 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelete a Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 245. számában (2021. december 29.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 236. számában (2021. december 21.) megjelent a  Kormány 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 229. számában (2021. december 15.) megjelent a Kormány 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 229. számában (2021. december 15.) megjelent a Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 225. számában (2021. december 9.) megjelent a Kormány 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről.

A Magyar Közlöny 2021. évi 223. számában (2021. december 7.) megjelent a Kormány 684/2021. (XII. 7.) Korm. rendelete a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi teljes visszaépítéséről.

A Magyar Közlöny 2021. évi 218. számában (2021. december 1.) megjelent a Kormány 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 217. számában (2021. november 30.) megjelent 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 201. számában (2021. november 8.) megjelent a Kormány 611/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 197. számában (2021. október 29.) megjelent három, koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos kormányrendelet.

A Magyar Közlöny 2021. évi 184. számában (2021. október 6.) megjelent a 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről és a 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 178. számában (2021. szeptember 29.) megjelent a 2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2021. évi 162. számában (2021. szeptember 3.) megjelent a Kormány 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozata a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről.

Összefoglaló a 2021. I. félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 159. számában (2021. augusztus 26.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 142. számában (2021. július 26.) megjelent a Kormány 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 136. számában (2021. július 19.) megjelent a családokért felelős tárca nélküli miniszter 6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 132. számában (2021. július 13.) megjelent a Kormány 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 129. számában (2021. július 7.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelete az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól.

A Magyar Közlöny 2021. évi 120. számában (2021. június 25.) megjelent a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában (2021. június 24.) megjelent a Kormány 354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában (2021. június 24.) megjelent a 2021. évi LXXXV. törvény egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2021. évi 118. számában (2021. június 23.) megjelent a 2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

Az emberi erőforrások minisztere kiadta a 12/2021. (VI. 15.) számú egyedi utasítását az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazat szakmai rendezvényeinek megtartásáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 113. számában (2021. június 15.) megjelent a 2021. évi LXXVII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2021. évi 113. számában (2021. június 15.) megjelent a 2021. évi LXXIV. törvény egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2021. évi 108. számában (2021. június 10.) megjelent a Kormány 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 108. számában (2021. június 10.) megjelent a Kormány 331/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 105. számában (2021. június 8.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről.

A Magyar Közlöny 2021. évi 104. számában (2021. június 7.) megjelent a Kormány 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelete a komplex felzárkózási képzésekről.

A Magyar Közlöny 2021. évi 100. számában (2021. június 1.) megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelete a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről.

A Magyar Közlöny 2021. évi 97. számában (2021. május 27.) megjelent a 2021. évi XLIV. törvény a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 26-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2021. évi 92. számában (2021. május 19.) megjelent a Kormány 257/2021. (V. 19.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 91. számában (2021. május 18.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (V. 18.) EMMI rendelete a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 91. számában (2021. május 18.) megjelent a Kormány 254/2021. (V. 18.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről.

A Magyar Közlöny 2021. évi 81. számában (2021. május 6.) megjelent a 2021. évi XXXV. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról.törvényt az Országgyűlés a 2021. április 28-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2021. évi 73. számában (2021. április 29.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 73. számában (2021. április 29.) megjelent a Kormány 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 55. számában (2021. március 31.) megjelent a családokért felelős tárca nélküli miniszter 4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 36. számában (2021. március 5.) megjelent a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 31. számában (2021. február 27.) megjelent a Kormány 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 18. számában (2021. február 5.) megjelent a belügyminiszter 3/2021. (II. 5.) BM rendelete a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 18. számában (2021. február 5.) megjelent a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról.

Veszélyhelyzeti rendeletcsomag jelent meg a Magyar Közlöny 2021. évi 15. számában (2021. január 29.)

A Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában (2021. január 28.) megjelent a Kormány 23/2021. (I. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában (2021. január 28.) megjelent a Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 10. számában (2021. január 20.) megjelent a Kormány 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 9. számában (2021. január 18.) megjelent 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2021. évi 3. számában (2021. január 7.) megjelent 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.