Összefoglaló a 2021. II. félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

Táblázatban soroljuk fel a területet érintő jogszabályokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhetők a korábbi jogszabályokkal kapcsolatos összefoglalók.

A COVID-19 járványhoz kapcsolódó intézkedéseket tartalmazó, nem jogszabályi szintű szabályzók (minisztériumi útmutatók, illetve az NNK anyagai)a Szociális munka járvány idején 2.0 című írásban találhatók.

Szám Cím Közlöny Dátum Link
832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról 246. szám 2021. december 30.
62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 245. szám 2021. december 29.
744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 236. szám 2021. december 21.
704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról 229. szám 2021. december 15.
703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. 229. szám 2021. december 15.
692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről. 225. szám 2021. december 9.  
684/2021. (XII. 7.) Korm. rendelet a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi teljes visszaépítéséről. 223. szám 2021. december 7.  
663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról. 218. szám 2021. december 1.  
646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról. 217. szám 2021. november 30.  
611/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról. 201. szám 2021. november 8.  
599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről 197. szám 2021. október 29.
598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről 197. szám 2021. október 29.
597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 197. szám 2021. október 29.
568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet  a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról 184. szám 2021. október 6.
567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet  a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről 184. szám 2021. október 6.
2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról 178. szám 2021. szeptember 29.  
1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 162. szám 2021. szeptember 3.  
36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról 159. szám 2021. augusztus 26.  
448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról. 142. szám 2021. július 26.  
6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról 136. szám 2021. július 19.  
414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 132. szám 2021. július 13.  
31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól 129. szám 2021. július 7.  
2021. évi XC. törvény  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 120. szám 2021. június 25.