2018. évi társadalmi véleményezésre bocsájtott rendelet-tervezetek, illetve az Országgyűlés számára benyújtott törtvény-tervezetek.

 

A Kormányportálon társadalmi véleményezés céljából olvasható a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről szóló kormány-előterjesztés.

Az emberi erőforrások minisztere 2018. november 20-án benyújtotta a egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetét az Országgyűlésnek.

Az Országgyűlés honlapján elérhető a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvénytervezet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi véleményezésre közzétette az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló jogszabály tervezetét.

A Kormányportálon megjelent a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hajléktalan személyek ellátásával kapcsolatos módosításáról szóló előterjesztés tervezete.

A Kormány.hu oldalon a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak végrehajtási szabályairól szóló előterjesztés tervezetét az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. augusztus 17-én közzétette a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosításának tervezetét. Véleményezési határideje 2018. augusztus 24.

2018. június 19-én benyújtásra került T/623. számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

2018. június 19-én benyújtásra került T/629. számú, Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat.

2018. június 13-án benyújtásra került T/503. számú Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat.