Jogszabály tervezetek 2020

2020. évi társadalmi véleményezésre bocsájtott rendelet-tervezetek, illetve az Országgyűlés számára benyújtott törtvény-tervezetek.

 

A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13674. számú, az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezetet.

A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13669. számú, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló tervezetet.

A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13647. számú, Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló tervezetet.

A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13644. számú, egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló tervezetet.

A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13631. számú egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló törvény tervezetet.

A kormány 2020. október 13-án benyújtotta a T/13259. számú, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvény tervezetét.

A kormány (igazságügyi miniszter) 2020. június 9-én benyújtotta a T/10953. számú, a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetét.

A kormány 2020. május 26-án benyújtotta a T/10747. számú, a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló, és a T/10748. számú, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvény tervezetét.

Benyújtásra került a T/10734. számú a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról.

A pénzügyminiszter 2020. május 26-án benyújtotta  T/10710. számú, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot.

2020. május 12-én a kormány (emberi erőforrások minisztere) benyújtotta a T/10521. számú törvényjavaslatot az Erzsébet-táborokról.

2020. március 31-én a kormány (igazságügyi miniszter) benyújtotta a T/9918. számú törvényjavaslatot a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

2020. május 12-én a kormány (emberi erőforrások minisztere) benyújtotta a T/10516. számú törvényjavaslatot egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról.

2020. március 31-én a kormány (emberi erőforrások minisztere) benyújtotta a T/9933. számú törvényjavaslatot az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről.