Szakmai könyvek, tanulmányok, cikkek és honlapok ajánlói, recenziók és összefoglalók, illetve néhány hasznos letölthető dokumentum.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatót adott ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól.

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum kezdeményezésére összehívott „Munkaruha egységesítése” munkacsoport javaslatára tájékoztató anyagot állított össze a munkáltatók részére a védőruha (egyéni védőeszköz) juttatásának szabályozásáról.

A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak követelésére vonatkozóan 2019. január 17-én jelent meg a 12 pontos anyag, ennek egyik fő pontja a szociális ágazati bérrendezésre megfogalmazott elvárás.

Összeállítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által 2018-ban kiadott, szociális területhez kapcsolódó közleményekből.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019. január 1-én közzétette egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igényléséhez szükséges kérelem és szakvélemény nyomtatványait. 2019. július 15-én egyes dokumentumok változtak, melyet az EMMI közzététel alapján mi is frissítünk.

A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a háztartások életszínvonaláról szóló statisztikai összefoglalóját.

„Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet...” - Tanulmányok az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata aláírásának 70. évfordulója tiszteletére címmel jelentetett meg egy tanulmánykötetet az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala.

Megjelent a “Margón kívül” – magyar ifjúságkutatás 2016 című tanulmánykötet, mely a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 (MIK 2016) adataira épül. A kötet 13 fejezetben, 410 oldalon  az ifjúságkutatás adatainak autonóm értelmezését tartalmazza.

Szakmán belüli kezdeményezés alapján olvasható a NASW Guidelines for Social Work Safety in the Workplace irányelvének magyar nyelvű összefoglalója, mely 11 elvben foglalja össze a szociális munka közbeni biztonsággal kapcsolatos sztenderdeket.

A Központi Statisztikai Hivatal kiadásában megjelent a Statisztikai Tükör örökbefogadás helyzetével kapcsolatos száma.