Megjelent a 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében előírt intézményi férőhely kiváltási terv (IFKT) dokumentációs sablonja és módszertani útmutatója.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a szakmai programhoz mellékelni kell 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet. Az IFKT rövidebb változatát azon nagy létszámú ápoló-gondozó intézményeknek is mellékelniük kell a szakmai programjukhoz, amelyek a jelenlegi uniós támogatási ciklusban kiváltásra nem pályáznak.

Az IFKT sablon és útmutató célja, hogy segítse az intézményeket az intézményi ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés megvalósításában. A Módszertani Útmutató iránymutatást ad a kiváltási folyamat stratégiai tervezéséhez, módszereket és eszközöket kínál az intézményeknek a terv elkészítéséhez.

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertani útmutató

Forrás: SzÁP

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment