Megjelent az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) 2019. évi adatfelvételének hazai és nemzetközi jelentése, Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatában címmel. 

Az ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs) program 1994-ben indult azzal a  céllal,  hogy  négyévente  ismétlődően időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön a fiatalok dohányzásáról, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. A program legfontosabb hosszú távú célja, a fiat alok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások mérése, az országonként eltérő trendek összehasonlítása.  Az  első  adatfelvételre  1995-ben került sor 26 európai ország részvételével. Ezt követően 1999-ben, 2003-ban, 2007-ben, 2011-ben és 2015-ben készült adatfelvétel. 2019-ben az ESPAD kutatások hetedik hullámára került sor. A résztvevő országok száma 30-35 között változott a különböző adatfelvételek során.

 

Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatában

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment