A KENYSZI szociális és egyes gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő rögzítési feladatokkal kapcsolatosan az elmúlt időszakban felmerült legfontosabb kérdésekről, teendőkről a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya az alábbi tájékoztatást adja.

A 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet szerint a települési önkormányzat és a települési önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi vagy civil fenntartó túllépheti alapszolgáltatások esetében az engedélyezett, befogadott létszámot, férőhelyszámot, feladatmutatót, az ezek feletti igénylés/igénybevétel a KENYSZI-ben rögzíthető.

A szociális alapszolgáltatások esetében fő szabály szerint a veszélyhelyzet során a KENYSZI napi jelentési kötelezettség a szokásos módon változatlanul fennáll.

A 2020. március hónapra vonatkozó önellenőrzési időszak 2020. április 15. 24.00 óráig tart, a KENYSZI rögzítési feladatokat, korrekciókat eddig az időpontig tudja elvégezni az adatszolgáltató.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:

– A 2020. január 1-re visszamenőleges rögzítési időszak meghosszabbításra kerül 2020. június 15-ig.

 

Házi segítségnyújtás:

– 2020. április 2-tól – a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően – újonnan felvételre kerülő ellátott esetében, az új igénylés rögzítésekor a gondozási szükséglet pontszáma nem kötelező mező, a személyi gondozás pontszám beírása nélkül is kiválasztható tevékenységi kör.

– A vizsgálat/felülvizsgálat érvényesség kezdete dátum maradt kötelező mező, és ennek meg kell egyeznie a megállapodás kezdő dátumával.

– A korábban már rögzített megállapodások módosítása esetében a vizsgálat pontszáma továbbra is kötelező. Ha a gondozási szükséglet változik, akkor ez kizárólag a korábbi megállapodás lezárásával és új megállapodás rögzítésével oldható meg.

 

Nappali ellátás:

– Nappali ellátás keretében a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet szerint – az ellátott lakókörnyezetében vagy elektronikus úton – nyújtott szolgáltatás esetén az ellátottak napi igénybevételét a szokásos módon kell rögzíteni a KENYSZI-ben.

– Nappali ellátás esetében időszakos leállást kizárólag akkor kell a KENYSZI-ben rögzíteni, ha semmilyen formában nem folytat tevékenységet az intézmény.

Fejlesztő foglalkoztatás

2020. március 10-én történt verzió váltását követően az alábbi módosítások érhetőek el a rendszerben:

– a jogviszony típusa kötelezően rögzítendő az igénylésben,

– az óraszám kötelezően rögzítendő az igénybevételi naplóban,

– az óraszám önellenőrzés keretében módosítható.

A fejlesztő foglalkoztatás jogviszony típusára vonatkozó adatokat a már lezárt igénylésekbe nem kell visszamenőlegesen berögzíteni, kizárólag a nyitott, és az új igénylésekben kötelező a rögzítése.

A KENYSZI rögzítéssel kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket továbbra is a kenyszi@allamkincstar.gov.hu címre lehet küldeni.

 

Forrás: KENYSZI

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment