A Kormány 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelete, illetve 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozata kapcsán több kérdés merült fel. A gyakorlati megvalósítást illetően két ábrán mutatjuk be a 2017. évi költségvetési támogatás kifizetésének változását.

A kormányrendelet értelmében a Magyar Államkincstár az Átr. hatálya alá tartozó egyházi és nem állami szociális fenntartók részére 2017. év február, március, április és május hónapban a támogatást megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 50%-át előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2017. február–május hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi egyenlő részletekben a 2017. június–szeptember hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.

Ennek megfelelően, a 2017. évre megállapított működési támogatás az alábbi eloszlásban kerül finanszírozásra (teljes évi támogatás egy hónapra eső arányos összege = 100).

Az intézkedés következtében az év első felében az érintett fenntartók esetében az időarányosnál magasabb forrás áll rendelkezésre, javítva ezzel a szolgáltatások pénzügyi egyenlegét, az év első felében az időarányos 50% helyett a források 62,5%-át kapják meg a fenntartók, a finanszírozási előny pedig a szeptember havi folyósításig fennáll (tárgyévi támogatás = 100%).

A működési támogatás kormányrendelet szerinti átcsoportosítása biztosítja, hogy a kormányhatározatban rögzített intézkedés megtételéig az egyházi és nem állami fenntartók számára a megemelt minimálbér és bérminimum kifizetéséhez szükséges forrásokat.

Fontos tudnivaló, hogy a rendelkezés nem terjed ki az összevont szociális ágazati pótlékra (az továbbra is egyenlő havi részletekben kerül folyósításra), illetve a pályázati úton finanszírozott szolgáltatások működési támogatására (mely a 191/2008. (VII.30.) kormányrendeletben, illetve a finanszírozási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint kerül folyósításra). A rendelkezés független a minimálbér és bérminimum rendelkezésii szándékától, arra vonatkozóan a későbbiekben önálló jogszabály megjelenése várható.

 

Jogszabályi háttér:

  • 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.
  • 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozata a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről.
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment