2017 első felében jelentős számú, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő jogszabály született. Egy részük közvetlenül is érintik a terület szabályozását, mások csak közvetve, de a mindennapi munka során érdemes róluk tudni.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló táblázatban soroljuk fel a területet érintő változásokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre).

Szám

Cím

Magyar Közlöny

Dátum

LINK

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

103. szám

2017. június 28.

2017. évi C. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

100. szám

2017. június 27.

2017. év XCV. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

100. szám

2017. június 27.

2017. évi LXXXVI. törvény 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról

98. szám

2017. június 26.

2017. év LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. év LXXII. törvény

92. szám

2017. június 16.

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2017/2018. tanév rendjéről

90. szám

2017. június 14.

1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról

88. szám

2017. június 12.

148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) módosításáról

88. szám

2017. június 12.

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

84. szám

2017. június 8.

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

84. szám

2017. június 8.

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

82. szám

2017. június 7.

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

74. szám

2017. május 25.

9/2017. (V. 19.) NGM rendelet

2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

73. szám

2017. május 19.

70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

48. szám

2017. március 31.

69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

48. szám

2017. március 31.

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

40. szám

2017. március 20.

2017. évi XIII. törvény

egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról

37. szám

2017. március 16.

2017. évi II. törvény

a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről

30. szám

2017. március 1.

33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

23. szám

2017. február 15.

1/2017. (II.14.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

22. szám

2016. február 14.

1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

20. szám

2017. február 10.

1069/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról

20. szám

2017. február 10.

1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat

egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról

16. szám

2017. február 3.

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelete

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

16. szám

2017. február 3.

20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

15. szám

2017. február 2.

18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

14. szám

2017. február 1.

1036/2017. (II. 1.) Korm. határozat

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

14. szám

2017. február 1.

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

9. szám

2017. január 24.

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment