2017 második felében jelentős számú, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő jogszabály született. Egy részük közvetlenül is érintik a területet, mások csak közvetve, de a mindennapi munka során érdemes róluk tudni.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló táblázatban soroljuk fel a területet érintő változásokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhető a 2017. év I. félévének jogszabálygyűjteménye.

Szám Cím Magyar Közlöny Dátum Link
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről. 232. szám 2017. december 29.  
471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól. 230. szám 2017. december 28.  
 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról. 229. szám  2017. december 28.  
457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 229. szám  2017. december 28.  
2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról. 214. szám  2017. december 18.  
406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek (Cstvhr.) az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról. 212. szám   2017. december 15.  
405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. 212. szám  2017. december 15.  
402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 212. szám  2017. december 15.  
401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről. 212. szám  2017. december 15.  
1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozat a közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról. 210. szám 2017. december 13.
390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről. 210. szám 2017. december 13.
384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról. 209. szám 2017. december 12.
383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról. 209. szám 2017. december 12.
2017. évi CLXXVIII. törvény az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról. 208. szám 2017. december 11.
2017. évi CLXXVII. törvény a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről. 207. szám 2017. december 11.
381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 207. szám 2017. december 11.
371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról. 206. szám 2017. december 8.
370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről. 206. szám  2017. december 8.  
359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről. 200. szám  2017. november 30.  
351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) módosításáról. 194. szám 2017. november 23.
350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról. 194. szám 2017. november 23.
349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról. 194. szám 2017. november 23.
2017. évi CLVI. törvény a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról 193. szám 2017. november 23.
2017. évi CXLIX. törvény egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról. 192. szám 2017. november 22.
23/2017. (X. 31.) OGY határozat a magyar jelnyelv napjáról. 176. szám 2017. október 31.
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról. 172. szám 2017. október 26.
26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 169. szám 2017. október 18.
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről. 169. szám 2017. október 18.
1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról. 161. szám 2017. október 3.
1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről. 153. szám 2017. szeptember 22.
20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről. 149. szám 2017. szeptember 18.
19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról. 149. szám 2017. szeptember 18.
1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról. 148. szám 2017. szeptember 15.
1663/2017. (IX. 13.) Korm. határoza a gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről. 146. szám 2017. szeptember 13.
1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat a Családügyi Kabinetről. 136. szám 2017. augusztus 28.
235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról. 131. szám 2017. augusztus 18.

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment