2018 első félévében viszonylag kis számú szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő jogszabály született, ezek azonban több területen is jelentős változásokat hoztak.

Szám

Cím

Magyar Közlöny

Dátum

LINK

2018. évi XIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

101. szám

2018. június 28.

  Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása 97. szám 2018. június 28.
13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 85. szám 2018. június 14.
94/2018. (V.22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 70. szám 2018. május 22.
73/2018. (IV.20.) Korm. rendelet helyi közszolgáltatás információs rendszerről 55. szám 2018. április 20.
1164/2018. (III.27.) Korm. határozat a hazai bölcsődefejlesztési programról 44. szám 2018. március 27.
1099/2018. (III.19.) Korm. határozat a bölcsődei kiegészítő támogatásról 38. szám 2018. március 19.
46/2018. (III.19.) Korm. rendelet a bölcsődei kiegészítő támogatásról 38. szám 2018. március 19.
7/2018. (II.5.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 13. szám 2018. február 5.
5/2018. (II.1.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról 10. szám 2018. február 1.
2/2018. (II.1.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. 10. szám 2018. február 1.
2/2018. (I.18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) módosításáról. 6. szám 2018. január 18.

 

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment