Összefoglaló a 2018 második felében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő jogszabályokról.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló táblázatban soroljuk fel a területet érintő változásokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhető a 2018. év I. félévének jogszabálygyűjteménye.

Szám Cím Magyar Közlöny Dátum Link
 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról. 217. szám 2018. december 30.
322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.  215. szám 2018. december 28.  
306/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 213. szám 2018. december 27.
305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 213. szám 2018. december 27.
304/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival és a foglalkoztatásukhoz nyújtható támogatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 213. szám 2018. december 27.
303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 213. szám 2018. december 27.
1768/2018. (XII. 21.) Korm. határozat a gyermekek otthongondozási díjának, valamint az ápolási díj összegének a 2020–2022. években megvalósuló emeléséről. 208. szám 2018. december 21.
2018. évi CXIX. törvény egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról. 207. szám 2018. december 20.
2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról. 207. szám 2018. december 20.
2018. évi CI. törvény  a 2021. évi népszámlálásról. 204. szám 2018. december 18.
240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet  a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről.  198. szám 2018. december 12.
40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 191. szám 2018. december 4.
226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról. 191. szám 2018. december 4.
1602/2018. (XI. 27.) Korm. Határozat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról. 186. szám 2018. november 27.
2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről. 183. szám 2018. november 22.
10/2018. (X. 29.) PM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról.  166. szám 2018. október 29.
1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről  166. szám  2018. október 29.
 
1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről. 158. szám 2018. október 12.
36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról. 158. szám  2018. október 12.
191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről. 158. szám 2018. október 12.
183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról. 154. szám 2018. október 8.
178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól. 150. szám 2018. október 2.
31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 144. szám  2018. szeptember 25.
6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről.  129. szám  2018. augusztus 23.
27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról  125. szám 2018. augusztus 7.
2018. évi L. törvény  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről.  123. szám  2018. július 31.
2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról. 123. szám  2018. július 31.
2018. évi XLIV. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról 122. szám 2018. július 30.
1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről 119. szám  2018. július 26.
2018. évi XL. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról.  117. szám 2018. július 25.
2018. évi XXXVIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról. 117. szám 2018. július 25.

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment