Összefoglaló a 2019 első félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló táblázatban soroljuk fel a területet érintő változásokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhetők a korábbi jogszabályokkal kapcsolatos összefoglalók.

Szám Cím Magyar Közlöny Dátum Link
152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet  egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 109. szám 2019. június 26.
151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről. 109. szám

2019. június 26.  
7/2019. (VI. 25.) PM rendelet  a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 108. szám 2019. június 25.
2019. évi XLVIII. törvény a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról 105. szám  2019. június 24.  
140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról. 101. szám 2019. június 14.
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat  a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról. 97. szám  2019. június 11.  
24/2019. (VI. 7.) BM rendelet  a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról. 96. szám 2019. június 7.
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról.  89. szám 2019. május 27.
1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról.  89. szám  2019. május 27.
123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.  89. szám  2019. május 27.
109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről. 80. szám 2019. május 13.
1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról.  78. szám 2019. május 8.
82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról.  67. szám  2019. április 18.
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat  a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről. 66. szám  2019. április 17.
2019. évi XXXII. törvény  a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról  63. szám 2019. április 11.
1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat  az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről. 42. szám  2019. március 13.
1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat  a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről  40. szám 2019. március 12.
46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet  az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról  40. szám  2019. március 12.
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet  a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról 40. szám 2019. március 12.
44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet  a babaváró támogatásról  40. szám  2019. március 12.
33/2019. (III. 5.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 34. szám 2019. március 5.
4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  30. szám 2019. február 27.
2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet  az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 8. szám 2019. január 22.

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment