Összefoglaló a 2020 I. félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

Táblázatban soroljuk fel a területet érintő jogszabályokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhetők a korábbi jogszabályokkal kapcsolatos összefoglalók.

A félév megjelent szabályzóinak jelentős része a COVID-19 járványhoz kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza, ehhez megjelentek nem jogszabályi szintű szabályzók is (minisztériumi útmutatók, illetve az NNK anyagai), ezeket összegyűjtve a Szociális munka járvány idején című írásban lehet megtalálni.

 

Szám Cím Közlöny Dátum LINK
2020. évi LXV. törvény egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról 150. szám 2020. június 23.
2020. évi LXIV. törvény  az Erzsébet-táborokról. 150. szám 2020. június 23.
21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról. 145. szám 2020. június 17.
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról. 145. szám 2020. június 17.
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet  a járványügyi készültség bevezetéséről. 145. szám 2020.- június 17.
282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet  a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről. 145. szám 2020. június 17.
2020. évi LVIII. törvény  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 144. szám 2020. június 17.
2020. évi LVII. törvény  a veszélyhelyzet megszüntetéséről 144. szám 2020. június 17.
2020. évi XLVI. törvény egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról 137. szám 2020. június 9.
19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. 130. szám 2020. június 2.
2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról. 129. szám 2020. május 29.
2020. évi XXXI. törvény egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról. 125. szám 2020. május 28.
2020. évi XXVIII. törvény az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről. 125. szám 2020. május 28.
220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet  az iskolák 2020. júniusi működéséről. 118. szám 2020. május 22.
215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről. 114. szám 2020. május 20.  
14/2020. (V. 13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 107. szám 2020. május 13.
176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről. 98. szám 2020. május 4.
158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról. 91. szám 2020. április 29.
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről. 90. szám 2020. április 28.
52/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet  a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről 89. szám 2020. április 27.  
1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozat  a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről. 87. szám 2020. április 24.
98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról. 71. szám 2020. április 10.
88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről. 65. szám 2020. április 5.
2020. évi XII. törvény  a koronavírus elleni védekezésről 58. szám 2020. március 30.
71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról 56. szám 2020. március 27.
55/2020. (III. 20.) Korm. rendele az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról. 50. szám 2020. március 20.
51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról 50. szám 2020. március 20.
48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.). 49. szám 2020. március 19.  
47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről. 47. szám 2020. március 18.  
2020. évi V. törvény az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. 46. szám 2020. március 16.  
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.). 45. szám 2020. március 16.  
45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.). 42. szám 2020. március 14.  
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről. 40. szám 2020. március 11.
7/2020. (III. 10.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról. 38. szám 2020. március 10.
6/2020. (III. 6.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról. 36. szám 2020. március 6.
31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet  a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.  33. szám  2020. február 29.
30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 33. szám 2020. február 29.
18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. 25. szám 2020. február 19.
1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről 24. szám 2020. február 18.
17/2020. (II. 18.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. 24. szám 2020. február 18.
4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 19. szám 2020. február 6
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment