Összefoglaló a 2020 II. félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

Táblázatban soroljuk fel a területet érintő jogszabályokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhetők a korábbi jogszabályokkal kapcsolatos összefoglalók.

A félév megjelent szabályzóinak jelentős része továbbra is a COVID-19 járványhoz kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza, ehhez megjelentek nem jogszabályi szintű szabályzók is (minisztériumi útmutatók, illetve az NNK anyagai), ezeket összegyűjtve a Szociális munka járvány idején 2 című írásban lehet megtalálni.

Szám Cím Közlöny Dátum Link
731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet  a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról.  298. szám 2020. december 31.
668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról. 292. szám 2020. december 28.
625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról. 286. szám 2020. december 22.
2020. évi CLXIV. törvény az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról. 285. szám 2020. december 22.
2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról. 285. szám 2020. december 22.
  Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása 285. szám 2020. december 22.
612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 282. szám 2020. december 18.
610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről. 282. szám 2020. december 18.
2020. évi CXLVII. törvény egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról. 282. szám 2020. december 18.
582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről. 279. szám 2020. december 15.
45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról. 278. szám 2020. december 14.
568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről. 272. szám 2020. december 9.
567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről. 272. szám 2020. december 9.
556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről. 269. szám 2020. december 4.
2020. évi CXXVII. törvény egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról. 268. szám 2020. december 3.
538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről. 266. szám 2020. december 2.
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról. 259. szám 2020. november 25.
509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről. 252. szám 2020. november 19.
505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról. 250. szám 2020. november 17.
490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról. 244. szám 2020. november 11.
2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról. 243. szám 2020. november 11.
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. 242. szám 2020. november 10.
2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről. 242. szám 2020. november 10.
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről. 237. szám 2020. november 3.
2020. évi CVIII. törvény a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról. 232. szám 2020. október 28.
1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat  az Európai Unió számára készített, „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021−2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről. 229. szám 2020. október 22.
461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet  a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről. 228. szám 2020. október 21.
35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról. 219. szám  2020. október 5.
34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosításáról. 217. szám  2020. október 2.
447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról. 216. szám  2020. október 1.
444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet  a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról. 215. szám 2020. szeptember 30.
437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet  a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról. 210. szám 2020. szeptember 22.
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről. 207. szám  2020. szeptember 18.
19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás az iskolaőrség tevékenységéről. 50. szám 2020. szeptember 10.
 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról. 202. szám 2020. szeptember 9.  
 392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet  a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról. 188. szám 2020. augusztus 12.  
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet  a 2020/2021. tanév rendjéről. 187. szám  2020. augusztus 11.  
1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozat  a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozásáról. 179. szám  2020. július 30.  
25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról. 178. szám 2020. július 30.
2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről.   170. szám  2020. július 15.  
342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet  a tizenharmadik havi ellátásról 168. szám  2020. július 14.
 2020. évi LXXVIII. törvény  egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról. 168. szám 2020. július 14.
 2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.  168. szám 2020. július 14.
2020. évi LXXXVIII. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról. 168. szám 2020. július 14.
2020. évi LXXIV. törvény  az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról 163. szám 2020. július 8.
 325/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról. 157. szám 2020. július 1.
316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  157. szám  2020. július 1.

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment