Összefoglaló a 2021. I. félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

Táblázatban soroljuk fel a területet érintő jogszabályokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhetők a korábbi jogszabályokkal kapcsolatos összefoglalók.

A félév megjelent szabályzóinak jelentős része továbbra is a COVID-19 járványhoz kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza, ehhez megjelentek nem jogszabályi szintű szabályzók is (minisztériumi útmutatók, illetve az NNK anyagai), ezeket összegyűjtve a Szociális munka járvány idején 2.0 című írásban is meg lehet megtalálni.

Szám Cím Közlöny Dátum Link
354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet  a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról. 119. szám 2021. június 24.
2021. évi LXXXV. törvény egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról. 119. szám 2021. június 24.
2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról. 118. szám 2021. június 23.
12/2021. (VI. 15.) EMMI utasítás az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazat szakmai rendezvényeinek megtartásáról.
2021. évi LXXVII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról. 113. szám 2021. június 15.
2021. évi LXXIV. törvény egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról. 113. szám 2021. június 15.
327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról. 108. szám 2021. június 10.
331/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról. 108. szám 2021. június 10.
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről. 105. szám 2021. június 9.
311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet a komplex felzárkózási képzésekről. 104. szám 2021. június 7.
23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet  a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 100. szám 2021. június 1.
2021. évi XLIV. törvény a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról. 97. szám 2021. május 27.
257/2021. (V. 19.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról. 92. szám 2021. május 19.
17/2021. (V. 18.) EMMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról. 91. szám 2021. május 18.
254/2021. (V. 18.) Korm. rendelet  a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről. 91. szám 2021. május 18.
2021. évi XXXV. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról 81. szám 2021. május 6.
15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról. 73. szám 2021. április 29.
205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról. 73. szám 2021. április 29.
4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról. 55. szám 2021. március 31.
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet  a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról. 36. szám 2021. március 5.
94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet  egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról. 31. szám 2021. február 27.
3/2021. (II. 5.) BM rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról. 18. szám 2021. február 5.
46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról. 18. szám 2021. február 5.
28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról 15. szám 2021. január 29.
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 15. szám 2021. január 29.
26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről  15. szám  2021. január 29.
23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet  egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról. 13. szám 2021. január 28.
20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet  a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.  13. szám 2021. január 28.
10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet  egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 10. szám 2021. január 20.
2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról. 9. szám 2021. január 18.
1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 3. szám 2021. január 7.

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment