Az intézménytelenítés, vagy deinstitualizáció, vagy kitagolás fogalma a totális intézmények felszámolását célzó folyamatok összessége. Egy ábrán megmutatom, hol járunk most.

Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról tartalmazza a kitagolási kötelezettséget, a folyamat megtervezésére és lebonyolítására jelentős uniós forrásokat kapott az ország. A fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-jéig át kell alakítani olyan módon, hogy az önálló életvitelre személyi segítéssel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kellett volna biztosítani. Ehelyett jelenleg egy 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció van érvényben, aminek a megvalósítása meglehetősen lassan halad.

A KSH adatai alapján 2021 végéig összesen 3 218 férőhelyet sikerült létrehozni, amiben 3 019 személyt sikerült elhelyezni. Ebből 1 956 fő (64,8%) fogyatékosággal élő, 743 fő (24,6%) pszichiátriai betegséggel élő személy, a fennmaradó rész (320 fő) a szenvedélybeteg. A legmagasabb kihasználtság a pszichiátriai betegséggel élőknél látható (97,1%), a legalacsonyabb a szenvedélybeteg férőhelyeken (83,8%). A folyamat ütemezését tekintve a 2017-2020 között látható lassú emelkedést 2021-ben egy ugrásszerű növekedés váltotta, de kérdéses, hogy ez állandósuló trend lesz vagy egyszeri (főként projektek zárásához kapcsolódó) kiugrás.

Az eddigi elhelyezések hozzávetőlegesen a nagy intézményekben élők 1/10-ét jelentik, de ehhez hozzá kell számolni a várólistán lévőket (akiket eleve a TL felé kellene irányítani), illetve a jövőbeli igényeket, pl. a jelenleg családban élő, de a szülők idősödésével gondozásra szoruló, önálló életvitelre részben képes személyeket.

Összességében elmondható, hogy a kitagolás üteme bár gyorsulni látszik, de messze elmarad az eredetileg kitűzött céloktól és a szolgáltatás iránti igényektől.

Források:

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment