Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a fogyatékos, pszichiátriai problémákkal élő, illetve szenvedélybeteg emberek támogatási szükségletének felmérésére kidolgozott módszerhez, továbbá a támogatott lakhatásban való alkalmazáshoz készült útmutatót.

A támogatási szükségletmérő adatlap rendszer célja, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének aktuális szükségleteiről, illetve a szükségleteket befolyásoló fontosabb szociodemográfiai és egészségügyi helyzetéről, illetve az általa elérhető személyes természetes és professzionális támogatói környezeti tényezőkről képet adjon. Célja a támogatási szükségletek, beavatkozási lehetőségek több szempontú, átgondolt felderítése, amely alapján támogatási terv készíthető, igényre szabott, egyéni formában.

 

Komplex szükségletfelmérő eszköz

 

Az adatlapok valamennyi életterületet igyekeznek lefedni. Az adatlap kérdései és területei nem foglalkoznak a szükséglet “eredetével”, tehát az adatlap nem érzékeny arra, hogy valamely szükséglet adott területen milyen fogyatékosság vagy betegség okán keletkezett, illetve jelenik meg a felmérés időpillanatában. Az eszközrendszer célja az, hogy ettől függetlenül vizsgálja a támogatási, beavatkozási szükségleteket annak érdekében, hogy a biztonságos és magas színvonalú szolgáltatástervezés alappillérei meghatározhatóvá váljanak. Az aktuális, illetve amennyiben nem szélsőségesen és rövid időn belül gyakran változó szükségletekről van szó, akkor a jellemzően fennálló szükségletekről ad átfogó információt. A Komplex támogatási szükségletmérő adatlap kérdései és szempontjai kifejezetten a támogatási, beavatkozási szükségletre helyeződnek, és nem mérnek képességeket, kompetenciákat. Az életterületeken mutatkozó támogatási igény és a támogatási igényt markánsan befolyásoló környezeti tényezők mellett az eszköz figyelembe veszi a szolgáltatást igénylő ember igényeit, vágyait és elképzeléseit saját élete alakulásával, alakításával kapcsolatosan.

 

Forrás: Szociális Ágazati Portál

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment