A Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) az Emberi Erőforrások Minisztériuma közreműködésével nyílt pályázatot hirdet.

A HKA az új koronavírus-járvánnyal összefüggésben jelenleg fennálló egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a hajléktalan személyeket ellátó alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények új koronavírus-járvány elleni megelőzésére való felkészülését kívánja támogatni. A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2020. november 30. A pályázatok legkorábban 2021. január 4-én nyújthatók be, a benyújtás végső határideje 2021. január 18.

A pályázat célja, hogy az új koronavírus-járvánnyal összefüggő egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a hajléktalan személyeket ellátó alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények új koronavírus elleni védekezéséhez nyújtson további támogatást.Ezen belül:

1. Az  új  koronavírus  járvánnyal  összefüggő, a zsúfoltság  csökkentését célzó beruházások támogatása,

2. Az  új  koronavírus  járvánnyal  összefüggő, az  elkülönítés megteremtésének lehetőségét biztosító azonnali férőhelybővítés tárgyi feltételeinek biztosítása.

3. Az új koronavírus járvánnyal összefüggő-az ellátásba újonnan bevont ingatlanban megvalósuló – új férőhelyek kialakítása,kapcsolódó beruházások megvalósítása és tárgyi eszközök beszerzése.

4. Az új koronavírus járvánnyal összefüggő egyéb, az ellátottak megtartását, hosszabb intézményi tartózkodását segítő és  az  intézmény komfortját emelő eszközök beszerzése.

5. Infrastrukturális beruházások, felhalmozási célú nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések támogatása, melyek elmaradása az ellátás biztosítását veszélyeztetnék (sürgős karbantartási  tevékenység, tetőfelújítás, kazáncsere, villamossági felújítások, ad-hoc bekövetkező, de sürgős beavatkozást igénylő események stb.).

 

A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 134.590.000 Ft. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.Támogatási intenzitás: 100%. A támogatás folyósítása: a folyósításra egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor.

További információk

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment