Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közleményt adott ki a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2c) bekezdés b) pontjához.

Az Azt. 58/A. § (2c) b) pontja szerint a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni azt a szociális szolgáltatót, intézményt (székhelyt, telephelyet), szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, vagy a szociális szolgáltató, intézmény az Európai Uniótól, a Svájci Alapból, az EGT Alapból, a Norvég Alapból vagy a központi költségvetésből – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által közzétett közleményben meghatározott – pályázaton elnyert támogatásban részesül,

Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja alapján az alábbi pályázatok elnyerése alapozza meg a kapacitástól független befogadást:

EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás

VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás

TIOP-3.4.2.-11/1. Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése 

TIOP-3.4.1.A-11/1. Bentlakásos intézmények kiváltása 

TIOP-3.5.1-10/1. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

TOP-4.2.1-15   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat) 

TOP-4.2.1-16   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)

TOP-6.6.2-15   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)

TOP-6.6.2-16   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)

DAOP 4.1.2/B-11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

DAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

DDOP-3.1.3/D-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

ÉAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

ÉMOP-4.2.1/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

NYDOP-5.1.1/B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2012-13. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: hiányzó ellátási kötelezettség, szolgáltatások pótlásának támogatása

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2013-14. című pályázat 6. program – Intézményi  beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhelybővítés támogatása

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2015-16. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhely bővítés támogatása 

 

Forrás: Kormány.hu

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment