A Szociális Ágazati Portálon megjelent a közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontjáról.

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével.

Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmek benyújtási határideje: 2021. március 18.

 

A kérelmeket kizárólag elektronikus úton, aláírt formában szkennelve, Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár részére címezve, a befogadas@emmi.gov.hu e-mail címre lehet benyújtani.

A kérelemben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

  • a fenntartó pontos megnevezése és címe;
  • a fenntartó  típusa,  egyházi  fenntartó  esetében  a  bevett  egyház,  a  bejegyzett  egyház vagy a nyilvántartásba vett egyház neve;
  • azon engedélyes neve,  címe, és ha  van,  ágazati  azonosítója,  ahol  a  fenntartó  a befogadni kért szolgáltatást nyújtani kívánja;
  • a befogadni kért szolgáltatásmegnevezése;
  • a befogadni kért férőhely/ellátotti létszám/feladatmutató száma;
  • az   ellátási  terület  megjelölése  (falugondnoki  szolgáltatás  esetén  a  település, tanyagondnoki szolgáltatás esetén a településrész vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott  ellátási  körzet  megnevezésével;  szociális konyha,  népkonyha,  házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és közösségi ellátások esetén település, fővárosi kerület,  a  fővárosi  önkormányzat  által  közvetlenül  igazgatott  terület  vagy  járás megnevezésével;  egyéb  szolgáltatás  esetén  település,  fővárosi  kerület,  a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület, járás, megye, régió megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország egész területe);
  • a kérelem indokainak kifejtése;
  • kapcsolattartó és elérhetősége megjelölése.

Fenntartóváltás valamint  a fenntartók  közötti szolgáltatás,  férőhelyszám, ellátotti létszám vagy feladatmutató  átadása esetén  a  kérelemben  az érintett  fenntartóknak  közösen  kell nyilatkozniuk a fenntartóváltás,illetve átadás-átvételszándékáról.

 

Forrás: SzÁP

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment