2022. május 13-án két törvényjavaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek az új kormányzati ciklus minisztériumai szerkezetével kapcsolatban. A Magyarország Minisztériumainak felsorolásáról szóló javaslat (T/47) szerint Magyarország minisztériumai a következők:

 • Agrárminisztérium,
 • Belügyminisztérium,
 • Építési és Beruházási Minisztérium,
 • Honvédelmi Minisztérium,
 • Igazságügyi Minisztérium,
 • Kulturális és Innovációs Minisztérium,
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium,
 • Miniszterelnöki Kabinetiroda,
 • Miniszterelnökség,
 • Pénzügyminisztérium, és
 • Technológiai és Ipari Minisztérium

A kapcsolódó módosító törvénytervezet (T/48) alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény esetében az látható, hogy a korábbi “szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” helyett a “szociálpolitikáért felelős miniszter” kifejezés kerül a törvényekbe. A gyermekvédelem esetén fontos szerepe van továbbá a “gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek”. A nyugdíjpolitikát a tervezet külön miniszteri területként nevesíti.

Az eddig napvilágott látott információk alapján a szociális vonatkozású területekből a Belügyminisztériumhoz (Pintér Sándor) kerül az idegenrendészet és a menekültügy, a kábítószer-megelőzés és a kábítószerügy; a közfoglalkoztatás, a külföldiek társadalmi beilleszkedése, a szociálpolitika, a szociális szolgáltatások és hajléktalanellátás, a társadalmi felzárkóztatás és a társadalmi párbeszéd és a fogyatékossággal kapcsolatos területek is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (Csák János) hatáskörébe kerül a családpolitika, a gyámügyi igazgatás, a gyermek- és ifjúságpolitika, a foglalkoztatáspolitika, és munkaügy, a szakképzés és felnőttképzés és a felsőoktatás. A nyugdíjpolitikáért felelős minisztérium a Pénzügyminisztérium lesz.

Forrás