Megjelent a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munka- és szervezetpszichológiai javaslat űrlapja a fejlesztési jogviszonyban történő részvételhez szükséges javaslat elkészítéséhez.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/C. § szerint a fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. A 99/C. § (4) a) pontja szerint a fejlesztési jogviszony munka-, szervezetpszichológus javaslata, vagy rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-rehabilitációt javasoló szakvélemény alapján, egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint akkor hozható létre, ha az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet.

Munka- és szervezetpszichológiai javaslat fejlesztési jogviszonyban történő részvételhez

 

Forrás: Szociális Ágazati Portál

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment