A Magyar Államkincstár oldalán három, munkába visszatérést és vállalkozóvá válást támogató intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatás jelent meg.

GINOP-5.3.11-18 – Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

Jelen tájékoztató előzetes betekintést nyújt a kisgyermeket nevelők részére a GINOP pályázati felhívás (GINOP-5.3.11-18) szerint továbbadott támogatási konstrukciók keretében, illetve a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló program keretében nyújtandó vissza nem térítendő támogatás feltételeit, lebonyolítási módját, és speciális követelményeit illetően. A végleges feltételeket a Magyar Államkincstár a továbbadott támogatásokra irányadó jogi szabályozás és a fenti pályázati felhívás alapján közleménnyel kiadott pályázati kiírásban teszi közzé 2019. július végén, augusztus elején.

A projektek keretében a Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők (vér szerinti, nevelő és örökbefogadó szülők; továbbiakban: szülő) számára biztosít támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődében helyezik el. Támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak figyelembe vételével, a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható 2019. szeptember 1-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. június 30-ig.

A támogatás keretében a Kincstár maximum havi 40 ezer forint összeghatárig támogatást nyújt a munkahelyi, illetve családi bölcsődékben elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díjára vonatkozóan. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük.

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

 

GINOP-5.1.10-18 – Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, GINOP-5.2.7-18 – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Jelen tájékoztató előzetes betekintést nyújt a támogatást igénylő vállalkozások részére a GINOP 5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP 5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című továbbadott támogatási konstrukciók keretében nyújtandó vissza nem térítendő támogatás feltételeit, lebonyolítási módját, és speciális követelményeit illetően. A végleges feltételeket a Magyar Államkincstár a továbbadott támogatásokra irányadó jogi szabályozás és a fenti pályázati felhívások alapján közleménnyel kiadott pályázati kiírásban teszi közzé 2019. július végén, augusztus elején.

A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új kis-és mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 18 év feletti álláskeresők (beleértve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyeket is) részére a Felkészítő szervezetek (GINOP-5.1.9-17 felhívás kedvezményezettjei) által jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozási tevékenység megvalósításának induló költségtámogatása.

A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet a Magyar Államkincstár által nyújtott továbbadott támogatás formájában.

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Forrás: Magyar Államkincstár

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment