Az elmúlt napokban ismét fókuszba került a gyermekvédelem ügye, ezért hoznék ezzel kapcsolatban néhány ábrát és statisztikát.

A KSH adatai szerint a gyermekvédelmi szakellátásban lévők száma 2024-2022. között 22-23 ezer fő között mozgott, ezen belül viszont csökkent az utógondozói ellátásban részesülők aránya és nőtt a 18 év alattiaké.

Az adott évben bekerülők száma ugyan csökkent az elmúlt években, de még így is 6-7 ezer fő között kerülnek az ellátórendszerbe gyermekek. A csökkenés nem feltétlen a javuló körülmények eredménye, hanem a korcsoport létszámának csökkenéséből ered.

A rendszerbe kerülők korcsoport szerinti bontását nézve a 3 év alatti korcsoport az egyik legveszélyeztetettebb (a statisztika ennél részletesebb adatot nem tartalmaz, az arányokat befolyásolja, hogy az egyes kategóriák nem azonos időtartamot fednek le).

Ha a szakellátásban részesülők korcsoporton belüli arányát nézzük, akkor az életkor növekedésével emelkedik az érintettség, ez részben az új bekerülők, illetve a már szakellátásban lévők korcsoport-váltásából következik.

Az elmúlt években a trend az volt, hogy az ellátásban lévők a kevésbé a gyermekotthonok, inkább a nevelőszülők felé terelődnek a rendszerben. 2004-ben a nevelőszülők még csak 52%-ot adtak a rendszerben, mára ez elérte a 70%-os arányt.

A gondozási időtartamot nézve a gyermekotthonok és a nevelőszülők között van eltérés. A gyermekotthonokban magasabb a rövid (maximum 1 éves) gondozás, innen a kiment részben a családhoz visszakerülés, részben a nevelőszülői rendszerbe átlépés. Mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülőknél az 1-5 éves gondozási időtartam a domináns. A 60 napnál rövidebb gondozási időtartam a gyermekotthonokban 6,5%, a nevelőszülőknél 3,5% körül ingadozik. A 60 napnál hosszabb, de egy évnél rövidebb gondozási idő a gyermekotthonokban 18-24% között ingadozik, a nevelőszülőknél 14% körül hullámzik. A hosszabb távú (5-10 év) gondozásokban a nevelőszülő ellátórendszer felé tolódik a hangsúly, a gyermekotthonokban ez 17-18% körül stabilizálódott, a nevelőszülőknél 22% körül. Az 10 évnél hosszabb gondozás mindkét formában erősen lecsökkent, a gyermekotthonokban ez 15%-ról 9%-ra, a nevelőszülőknél 25%-ról 12%-ra.

Külön ábrán nem jelenítettem meg, de fontos kiemelni, hogy az ellátórendszer az elmúlt évtizedekben erőteljesen az egyházakhoz került, a nevelőszülői kapacitások 99%-a ma már egyházi fenntartó alá tartozik és a gyermekvédelmi intézmények körében is meghatározó a szerepük (itt még a központi állami fenntartás mondható jelentősnek).

A nevelőszülői rendszerrel kapcsolatos összefoglalónkat ITT éred el.

Forrás:

  • KSH-STADAT 25.1.1.19. Gyermekotthonokban és nevelőszülőknél ellátott gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás időtartama szerint
  • KSH-STADAT 25.1.1.18. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok [fő]