Néhány aktuális információ a nevelőszülők világával kapcsolatban. (frissítve: 2023. május 12.)

Fenntartók

2022 végén 41 engedélyes szerepelt a szolgáltatói nyilvántartásban a nevelőszülői otthont nyújtó ellátással kapcsolatban. Az elmúlt években a nevelőszülői hálózatok fenntartói szerkezete jelentősen átalakult, dominánssá vált az egyházi szereplők szerepe. 2022 végére az engedélyesek 91%-a egyházi jogállású szervezethez került, de a maradék civil szektor egy része is egyházi kötődésű (pl. Máltai Szeretetszolgálat). A 22 fenntartó közül csak 3 van, ami nem közvetlen egyházi kötődésű szervezet.

A kapacitásokat tekintve még egyoldalúbb a kép, a teljes rendszerben az otthont nyújtó ellátásban 2023 márciusában 20 340 férőhely volt, ebből 19 624 kifejezetten egyházi fenntartású, további 393 egyházi kötődésű civil szervezethez (Máltai Szeretetszolgálat) tartozik – ez így együttesen a kapacitások 98,4%-a. Ezzel a nevelőszülő ellátórendszer a legnagyobb mértékben egyházi hatáskörbe került ellátásnak mondható.

Nevelőszülők

A KSH szerint a nevelőszülők száma az elmúlt években 5 és fél ezer körül ingadozott. A gyermekvédelemben alapelvként jelent meg, hogy a nevelésbe vett gyermekeknek elsődlegesen nevelőszülői családokban kell elhelyezést biztosítani, így a nevelőszülők száma kritikus eleme a gyermekvédelmi rendszernek. A nevelőszülők száma 2008-ig mutatott emelkedő trendet, utána erősen hullámzó mintázat látszik, 2013-ban, 2018-ban egy-egy csúcsponttal. A 2008-2021 közötti időszakban nagyjából egy 10%-os tartományon belüli fel-le mozgás jellemzi a nevelőszülői létszámot, az átlagolt számok alapján lényegében stagnálásról beszélhetünk.2021-ben van egy kiugrás, de majd a 2022-es adatok megmutatják, mennyire valós a felfelé elmozdulás vagy csak épp egy véletlenszerű adatról van szó.

Az elmúlt években több nagy toborzó kampányok folytak a területen, de a nevelőszülők számában ez összességében nem tudott áttörést hozni. A területtel kapcsolatos megnyilatkozások alapján a nevelőszülői létszám befagyása mögött az anyagi és társadalmi elismerés hiány áll jelentős részben. Ezen az sem változtatott, hogy 2023-tól változott az ellátmány összege – a 25%-os emelés nem összevethető az utolsó emelés óta eltelt idő összesen kb. 80%-os inflációjával.

Telítettség

A rendszer telítettségét mutatja, hogy 2016/2017 óta a nevelőszülők több mint fele 3 vagy több elhelyezett gyermekről gondoskodik és jelentősen (csaknem 20%-ra) emelkedett az 5 vagy 6 gyermekről gondoskodók száma.Bár nem tudjuk a pontos arányokat, azt is figyelembe kell venni, hogy több olyan feltétel van, ami csökkenti az elhelyezhető gyerekszámot.

Érdekes kérdés a 0 gyermekes nevelőszülők helyzete, bár láthatóan az arányuk évek óta 10% alatti.

A telítettséghez még egy adat – A KSH táblából kiszámolható a rendszerben lévő gyerekek száma, ez 2008-ban lépte át a 10 ezret, 2021-ben már éppen csak elmaradt a 16 ezertől. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egy nevelőszülőre jutó gyermekek száma is emelkedett, a 2001-es 2,00 értékről indulva felfelé 2019-ben már 2,74 volt. 2021-re minimálisan csökkent, 2,70-re.

Az ombudsman jelentése a nevelőszülői hálózattal kapcsolatban.

A kisebb részben a szabályozást, nagyobb részt a gyakorlatot érintő hiányosságok, problémák és aggályok közös jellemzője, hogy azok a nevelőszülők működését, illetve az egyes intézményeket, szolgáltatásokat érintő anyagi-finanszírozási okokra, azok elégtelenségére vezethetőek vissza. A jogalkalmazók számos esetben kiszolgáltatottak, mert legjobb szakmai elkötelezettségük ellenére kénytelenek figyelmen kívül hagyni hatályos jogszabályi rendelkezéseket direkt módon, vagy az azokban foglalt gyermekjogi elvek vonatkozásában. Még az olyan esetben is láthatóak a működési és finanszírozási problémák, ha az adott gyámhatóság, területi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat vagy konkrét nevelőszülő tevékenysége, mulasztása vezet alapjogilag visszás helyzethez.

AJB-276/2023. számú ügy jelentése

Forrás:

  • Szociális Ágazati Portál, Intézménykereső
  • KSH STADAT 25.1.1.19. Nevelőszülők
  • AJBH 276/2023. számú ügy jelentése a gyermekvédelmi szakellátásba vett, nevelőszülői gondoskodásban élő gyermekek ellátásával összefüggésben