A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXX. törvény július 1-től lép hatályba. A törvény rendelkezései érintik a nyári táborokra vonatkozóan, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása tartalmazza a táboroztatásra vonatkozó szabályokat.

Ezek alapján 18 év alatti személyek csoportos, többnapos táboroztatására, üdültetésére és egyéb szabadidős foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha a táboroztatás szervezője gondoskodik az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott személyi és tárgyi feltételek meglétéről. A táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek betartását az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi.

Az 1991. évi XI. törvény 4/B. § (5) és (6) bekezdése rögzíti a táboroztatásból való kizáró eseteket. Azt a tényt, hogy a bevont személy megfelel az 4/B. § (5) és (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködni kívánó személy a táboroztatás szervezőjének legkésőbb az erre vonatkozó jogviszony létrejötte előtt, vagy már fennálló jogviszony esetén a táboroztatás szervezője írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, de legkésőbb tíz nappal a táboroztatás megkezdését megelőzően, hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja.  Az igazolási kötelezettség teljesítésének tényét a táboroztatás szervezője a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködni kívánó személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó nyilatkozatban rögzíti és három évig megőrzi.

A hatósági bizonyítványra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézmény által szervezett táborokban a köznevelési intézménnyel a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személyek vonatkozásában,
  • azon személyek vonatkozásában, akik a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában való közreműködésre jelentkezéskor a 18. életévüket még nem töltötték be.

Ha az (5) és (6) bekezdésben meghatározott) feltételeknek való megfelelést a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködni kívánó személy a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vagy kizáró ok egyéb módon a táboroztatás szervezője tudomására jut, a táboroztatás szervezője a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködni kívánó személyt a táboroztatás szervezésébe, illetve lebonyolításába nem vonhatja be.

A kötelezettségeknek való megfelelést a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Forrás:

  • Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 2025. január 1-én hatályos állapot LINK
  • A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXX. törvény, Közlönyállapot (2024. július 1.) LINK