A Magyar Közlöny 2021. évi 184. számában (2021. október 6.) megjelent a 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről és a 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2021. november 1-jétől, 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni

1. azt az öregségi nyugdíjat,

2. azt az özvegyi nyugdíjat,

3. azt a szülői nyugdíjat,

4. azt az árvaellátást,

5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

8. azt a korhatár előtti ellátást,

9. azt a szolgálati járandóságot,

10. azt az átmeneti bányászjáradékot,

11. azt a táncművészeti életjáradékot,

12. azt a rokkantsági ellátást,

13. azt a rehabilitációs ellátást,

14. azt a baleseti járadékot,

15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,

16. azt a fogyatékossági támogatást,

17. azt a vakok személyi járadékát,

18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,

20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

24. azt a házastársi pótlékot,

25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,

26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és

27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Az e rendelet alapján emelendő, 2021. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. A 2021. január–október hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2021 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

 

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni. Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

2021 novemberében egyszeri juttatásra jogosult – Magyarország gazdaságának 2021. évi kiemelkedő teljesítményére tekintettel – az a személy, aki 2021 novemberében

1. nyugdíjprémiumra jogosító, 80 000 forintnál alacsonyabb összegű nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,

2. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,

3. korhatár előtti ellátásban,

4. szolgálati járandóságban,

5. átmeneti bányászjáradékban,

6. táncművészeti életjáradékban,

7. rokkantsági ellátásban,

8. rehabilitációs ellátásban,

9. baleseti járadékban,

10. bányászok egészségkárosodási járadékában,

11. fogyatékossági támogatásban,

12. vakok személyi járadékában,

13. rokkantsági járadékban,

14. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

15. polgármesterek közszolgálati járadékában,

16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

17. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

18. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

19. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,

20. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint
megemelendő – emelésben,

21. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

22. házastársi pótlékban vagy

23. házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.

Az egyszeri juttatásra – a 3. §-ban, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az egyszeri juttatás összege – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 80 000 forint.

(3) Ha az egyszeri juttatásra jogosult személy nyugdíjprémiumra is jogosult, a (2) bekezdés szerinti összegből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.

 

 

Részletek

567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről 

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

Magyar Közlöny 2021. évi 184. szám (2021. október 6.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment