A Magyar Közlöny 2022. évi 161. számában (2022. október 5.) megjelent a 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről és a 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni.

 1. azt az öregségi nyugdíjat,
 2. azt az özvegyi nyugdíjat,
 3. azt a szülői nyugdíjat,
 4. azt az árvaellátást,
 5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. azt a korhatár előtti ellátást,
 9. azt a szolgálati járandóságot,
 10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
 11. azt a táncművészeti életjáradékot,
 12. azt a rokkantsági ellátást,
 13. azt a rehabilitációs ellátást,
 14. azt a baleseti járadékot,
 15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. azt a fogyatékossági támogatást,
 17. azt a vakok személyi járadékát,
 18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. azt a házastársi pótlékot,
 25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,
 26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
 27. azt a nemzeti gondozási díjat,
 28. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Az e rendelet alapján emelendő, 2022. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. A 2022. január–október hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a 2022 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni. Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám a 2022. évben 0,5.

2022 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki 2022 novemberében

 1. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
 2. korhatár előtti ellátásban,
 3. szolgálati járandóságban,
 4. átmeneti bányászjáradékban,
 5. táncművészeti életjáradékban,
 6. rokkantsági ellátásban,
 7. rehabilitációs ellátásban,
 8. baleseti járadékban,
 9. bányászok egészségkárosodási járadékában,
 10. fogyatékossági támogatásban,
 11. vakok személyi járadékában,
 12. rokkantsági járadékban,
 13. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
 14. polgármesterek közszolgálati járadékában,
 15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
 16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
  állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
 17. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
  állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi
  állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
 18. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
 19. házastársi pótlékban,
 20. házastárs után járó jövedelempótlékban,
 21. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
 22. nemzeti gondozási díjban vagy
 23. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy juttatásban részesül.

További részletek a Magyar Közlönyben.

Magyar Közlöny, 2022. évi 161. szám