Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2021” (OS2021) címmel. A meghirdetés dátuma: 2021. február 23., a benyújtás határideje: 2021. március 19.

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett. A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti otthoni felügyelet és kísérés biztosításával. A pályázati program célja – új szolgáltatók beléptetésével – a korábbi FECSKE szolgáltatás eredményeinek támogatása, új szolgáltatók beléptetése, országos hálózat kiépítése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő illesztésének előkészítése.

Az Otthoni Segítés Szolgálat részletes folyamatszabályozás alapján működő szolgáltatás fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő/gondozó családok számára. A Szolgálat Minőség Irányítási Rendszerrel (MIR) rendelkezik, mely sztenderdjeinek betartása a Szolgáltatást végző szervezetek számára kötelező. A szolgáltatást végző, valamint az ahhoz csatlakozó szervezetek elfogadják az Otthoni Segítés Szolgálat működtetése során, hogy a folyamati protokollokat és a Minőségirányítási Rendszer sztenderdjeit betartják, valamint annak ellenőrzését lehetővé teszik.

A Szolgálat pályáztatási és program-lebonyolítási felelőse a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI), a szakmai módszertani támogatásért a KézenFogva Alapítvány felel.

A pályázók köre: 2020 évben érvényes támogatói szerződéssel rendelkeztek, és nyújtották az Otthoni Segítés Szolgáltatást.

A pályázók kötelező vállalásai:

  • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a KézenFogva Alapítvány által biztosított folyamati protokollt betartja.
  • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a KézenFogva Alapítvány által szervezett és finanszírozott képzésen az Otthoni Segítés Szolgálat segítő szakemberei részt vesznek. (A képzés a pályázati forrásból nem finanszírozható.) a képzés címe: az Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében, a képzésen részt kell, hogy vegyen minden Szolgáltatásban résztvevő segítő, aki még eddig nem vett részt ezen a képzésen. A képzés 5 napos, személyes részvétel kötelező. A képzés helyszíne Budapest, Az utazás és szállás költsége elszámolható a pályázat terhére, ugyanakkor a munkából való kiesés költségét a pályázónak kell vállalnia. Amennyiben az országos (vírus vagy vészhelyzet) helyzet nem teszi lehetővé a személyes képzést, úgy egy online felkészítő sorozat kerül megtartásra, 5 alkalommal, mely nem minősül akkreditált továbbképzésnek.
  • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a diszpécser(ek) és szakmai vezető részt vesz a KézenFogva Alapítvány által szervezett felkészítő képzésen, mely vagy online vagy személyes felkészítő napot jelent Budapesten. A felkészítésen való részvétel ingyenes, amennyiben személyes megjelenést vár el, akkor az utazás költsége a pályázat terhére elszámolható.  Sikeres pályázat esetén vállalja az Otthoni Segítés Szolgálat éves audit ellenőrzését (a folyamatot a KézenFogva Alapítvány koordinálja), amely során az 1. sz. mellékletben csatolt szervezeti és szakmai sztenderdeknek való megfelelés, valamint a szolgáltatói hálózatban való együttműködés kerül vizsgálatra.
  • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy részt vesz az Otthoni Segítés szolgáltatók számára szervezett szakmai nyomonkövető műhelytalálkozókon (a pályázat futamideje alatt maximum 2 alkalommal, online formában.
  • Saját irodával rendelkezik, ahol egy teljesen felszerelt munkaállomást tud biztosítani: számítógép internet kapcsolattal, telefon, fénymásoló és nyomtató, zárható irattároló szekrény.
  • Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az Otthoni Segítés Szolgálat rendje szerint a családok által fizetett óradíj bevétel 100%-át a szolgáltatásra fordítja.
  • A pályázónak vállalnia kell, hogy a Lebonyolító felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt – előadás vagy workshop formájában – beszámol a nyertes projektjéről.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA: április 1-től 2022. március 31-ig.

További információk a pályázatról

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment