A személyi gondozásra szóló új tevékenységnapló 5. oszlopa több információt tartalmaz, mint elsőre gondolnánk!

A szakmai rendelet szerint a házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra, úgy, hogy az ellátotti szám számítása során 21 óra = 1 fő ellátott.

Az ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítésekor kapott összeget, ha 147-el elosztjuk, megkapjuk a szociális gondozói létszámszükségletet. Ugyanezt a számot 21-el elosztva a számított ellátotti létszámot kapjuk meg, azaz azt a számot, hogy hány főre igényelhető a költségvetési támogatás, tehát ennek a 21-es osztó számnak a finanszírozásnál van szerepe.

 

Nézzünk egy példát!

Egy szolgáltatónál az ellátottanként, adott hónapban összesített személyi gondozási óraszám: 3.823 óra. Ebben az esetben a gondozói szükségletet:

3823 / 147 = 26 fő szakképzett szociális gondozó.

A finanszírozásra vonatkozóan elvégezve a számítást az alábbi eredményt kapjuk.:

3823 / 21 = 182,04 számított ellátott, azaz 182 főre igényelhető költségvetési támogatás.

 

Jogszabályi háttér

  • 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, 5. számú melléklet és 6. § (4a) bekezdés dc) pontja
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment