Az Emberi Erőforrások Minisztere általános pályázatot hirdet fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, a 2018-2020. időszakra.

A pályázat célja a Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatás 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához pénzügyi forrás biztosítása. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2.310.400.000 Ft. Pályázatot nyújthat be az a fenntartó, aki rendelkezik Magyarország területén fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó engedéllyel, vagy benyújtott szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelemmel. A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a fenntartó a kiírásban szereplő ellátási területre vonatkozóan fejlesztő foglalkoztatás ellátásra jogerős bejegyzéssel rendelkezzen.

Jelen pályázatot érintően a finanszírozási időszak 2018. január 1-től, illetve a fenntartó szolgáltatóként történő jogerős bejegyzése napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszak. A pályázati eljárás lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF). A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania a fejlesztofoglalkoztatas@szgyf.gov.hu e-mailen keresztül. A Pályázatok benyújtására 2017. augusztus 01. 00:01 perctől 2017. szeptember 11. 16:00-ig van lehetőség.

 

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Pénzügyi-gazdálkodási terv

Pályázati adatlap

 

Forrás: EMMI, SzGyF

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment