Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására kizárólag a Közép-magyarországi régióban. A pályázat kódja:  KAB-ME-17-KMR.

Pályázat célja a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően, a kábítószer-használat megelőzése és visszaszorítása érdekében univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására nyílik lehetőség három kategóriában. A pályázat keretében az iskolai és egyéb színtereken megvalósuló, elsősorban a gyermekek és fiatalok elérését célzó, továbbá/valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, szemléletformáló, a drogfogyasztással szemben megfelelő alternatívát nyújtó programok és célzott beavatkozások támogatására nyílik lehetőség.

A pályázatok értékelése során prioritást élveznek azok a programok, amelyek támogatják a személyes és a közösségi erőforrások fejlesztését, a családi rendszer megerősítését, a veszélyeztetett célcsoportok elérését, a korai kezelésbevétel előmozdítását, valamint reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 210.000.000 Ft, a pályázaton legalább 2.000.000 Ft, illetve legfeljebb 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész, a saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás nem minősül saját forrásnak.

Támogatási időszak 2017. szeptember 1. és 2018. június 30. közötti időszak.

A pályázatok beadási határideje: 2017. szeptember 12. 23:59. A pályázat benyújtása a Pályázatkezelő Rendszerben (kab.szgyf.gov.hu) történik, a benyújtás előzetes regisztrációt igényel.

További információk a pályázati felhívásban és útmutatóban olvashatók:

 

 Pályázati felhívás

 

 Pályázati útmutató

 

 Forrás: EMMI

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment