Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. december 10-én megjelentette tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására vonatkozó pályázati felhívását.

A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén legalább egy éve a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmai feladatokat tartalmazó tanoda típusú szolgáltatást ellátók 2019. december 31-ig  történő  működésének  fenntartásához  évente  teljesítményarányos működést biztosító pénzügyi forrás rendelkezésre bocsátása.

A tanoda szolgálatok finanszírozása a vállalt feladattal arányos. A feladattámogatás összege éves viszonylatban gyerekenként 150.000 Ft/év – 160.000. Ft/év támogatás. A működési alaptámogatás éves viszonylatban: 9.000.000Ft – 10.000.000 Ft. A kötelezően teljesítendő feladatmutató 20 feladategység. Az igénybe vehető legmagasabb támogatás összege a szerződés szerinti összeg.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2.423.300.000 Ft.

A pályázat kezelője a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Támogatáskezelő Főosztály (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.).

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 10. – 2019. január 10. 16.30.

A kitöltött  pályázati  adatlapot  a  pályázati  kiírásban  és  az  útmutatóban  közölteknek megfelelően  hiánytalanul,  valamennyi  kérdésre  választ  adva,  és  az  ott  megjelölt mellékletek elektronikus csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában a tanoda@szgyf.gov.hu email címre.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap  
Pénzügyi-gazdálkodási terv
Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Forrás: Kormány.hu, SzGyF

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment