Az elmúlt években többször megosztásra kerültek a mindennapi adminisztrációt segítő excel alapú táblázatok. A 2017-es évre vonatkozóan ezek a táblák frissítésre, átdolgozásra kerültek és az alábbiakban elérhetők.

A feltöltött négy táblázat a korábbi évek táblázatai és a gyakorlati tapasztalatok alapján kerültek kialakításra. A funkciók a jogszabályi rendelkezések, szakmai ajánlás dokumentációs rendje alapján, a támogató szolgálatok legnagyobb hányadánál leggyakoribbi megoldások támogatásához lettek kialakítva, speciális, helyi megoldásokhoz nem feltétlen megfelelőek.

 

Feladatmutató

A táblázat a Szakmai ajánlás mellékleteként elérhető Havi nyilvántartás feladatmutató számításáról című nyomtatvány adattartalmával azonos. A szociálisan rászorult ellátott személyenként rögzíthetők az adatok, ezek alapján a táblázat számolja a havi teljesítést (perc, ill. km formátumban), és ezek alapján a feladatmutatókat. Az utolsó munkalapon negyed éves összesítéseket készít a tábla.

 

Szállítási elszámoló

A menetlevél adatai alapján a táblázatban a szállítási elszámoláshoz szükséges adatok végezhetők el, lehetőség van a csoportos szállítás megosztásának rögzítésére is szakaszonként. A táblázatban a szállítást végző gépjármű és szállító adatai, a szállított személy neve alapján szűrések végezhetők (ez havi összesítéseknél lehet segítség).

A csoportos szállításnál az adott szakaszhoz az adott szakasz hosszát (km) és az együtt utazó személyek számát (fő) használva a táblázat számolja a km értéket. Például 9 km és 2 fő esetén 9/2-t kell beütni a cellába, a táblázat a 4,50 értéket fogja megjeleníteni.

A táblázat napi és havi összesítést is végez a hasznos km tekintetében (tetszőleges számú sor beszúrható). Az utolsó munkalapon személyenként a havi km összesítések rögzíthetők, ez alapján a tábla éves szinten számol km és FM értéket, az ehhez szükséges adatok az ellátott neve szerinti szűréssel gyorsan összegyűjthetők.

 

Személyi segítés elszámoló

A gondozási napló adattartalmából feltölthető táblázat, működési elve a szállító szolgálat lapjához hasonló. A gondozási napló szerkezetének megfelelően a személyi segítés és a szállításhoz kapcsolódó segítés külön oszlopban rögzíthető, a két oszlop időbeli adatait a tábla külön is összesíti. A feladatmutató esetében a szorzószám beállításával (halmozottan sérült, autista = 1,5, egyéb szociálisan rászorult = 1) a tábla a gondozási időkből feladatmutatót számol.

Szintén tartalmaz egy összesítő oldalt, mely az ellátottak névre szűrésével tölthető fel.

A táblázat nem tartalmazza a TEVADMIN tevékenység csoportjait, illetve a szakmai rendeletben megjelenő szolgáltatási elemeket, Ezek aktuálisan az elszámolás hoz nem szükségesek, a beépítésükre a végleges szakmai ajánlás alapján kerül majd sor.

 

Térítési díjak nyilvántartása

A táblázat azon szolgáltatók számára lehet hasznos, akik havi számlázási ciklussal dolgoznak (Szt. fő szabály szerint). A táblázatban havi munkalapokon lehet a kaidott számlákat nyilvántartani, azok kiállítási dátumát, összegét, befizetésének és  beérkezésének  dátumát (egyes fizetési módoknál a kettő nem azonos). A lapokon vezetni lehet a befizetési határidőig nem teljesült befizetések tételeit hónapról hónapra.

Az összesítő munkalapokon egy összefoglaló táblában vezethető a tárgyhóban igénybe vett szolgáltatás értéke (számlázandó szolgáltatás), az ebből levonásra került, Szt. 116. § (3) bekezdése szerinti érték feletti rész. A tábla az adott hónaphoz hozzáadja az áthozott követeléseket (havi munkalapról), megadható az adott havi, illetve a hátralékos befizetések összege.

A fennálló hátralékok esetében szintén lehetőség van a nyilvántartás vezetésére tételszám és összeg szerint is. A tárgyhóban kiszámlázott de hónap végéig be nem érkezett tételeken túl havi bontásban lehet a fennálló tartozásokat nyilván tartani. Ezzel kapcsolatban külön munkalapon egy rövid összefoglaló is olvasható sorvezetőként a hátralékos esetekre vonatkozó eljárásrendről, a táblázatot adott hó utolsó napjának megfelelő állapot szerint célszerű tölteni.

 

Feladatmutató összesítő

Szállítási elszámoló

Személyi segítés elszámoló

Térítési díjak nyilvántartása

 

A táblázatok szabadon felhasználhatóak, módosíthatóak, a visszajelzések alapján a későbbiekben is várható bővítésük, frissítésük igény szerint, illetve az érintett terület szabályozása alapján várható. A táblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a SzocOkos oldalára várjuk üzenet formában.

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment