Az egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet 2020. február 9. napjától módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendeletet.

A módosítás során a rendelet az eddigi mellékleteként szereplő dokumentumokat a Szociális Ágazati Portálra helyezték át. A dokumentumok vezetése továbbra is kötelező az eddigiek szerint, ugyanakkor a nyomtatvány minták közzététele nem a jogszabályban, hanem az ágazati portálon történik.

Adatlap korlátozó intézkedés elrendeléséhez
Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap
Egyéni nyilvántartó lap az átmeneti szállásokon végzett szociális munkához
Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
Összegző lap komplex támogatási szükségletfelmérő eszközhöz
Tevékenységnapló falu- és tanyagondnoki szolgáltatáshoz

 

Forrás: SZÁP

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment