Az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi véleményezésre közzétette az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló jogszabály tervezetét.

Módosítással érintett jogszabályok:

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

10. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

12. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény

13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

14. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

15. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

16. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

17. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

18. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

19. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

20. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

21. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

22. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete

Fontosabb témák:

– Ápolási díjjal, csecsemőgondozási díjjal, örökbefogadói díjjal kapcsolatos rendelkezések

– A bűncselekmény esetén alkalmzandó, jogviszony létesítését tiltó rendelkezés, illetve a foglalkoztatási tilalom a gyermeki jogok védelme érdekében.

– Pénzbeli ellátások folyósítását érintő szabályok

– Befogadás szabályai

– Családsegítés szakmai tartalma, szociális diagnózis alkalmazása, egyszemélyes család- és  gyermekjóléti szolgálat működésének szabályai.

– Támogatott lakhatás, házi segítségnyújtás, fejlesztő foglalkoztatás, szociális étkeztetés (népkonyha) egyes szabályai.

– Biztos Kezdet Gyerekház működési szabályai.

– Gyermekvédelmi szakellátás egyes szabályai

– Fogyatékossági támogatásra való jogosultság pontosítása

– Örökbefogadás

 

 Forrás: Kormány.hu

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment