A szociális jogok európai pillére – a kezdeti végrehajtás értékelése és ajánlások a jövőre címmel írt összefoglalót a SZEF. A vélemény hosszú egyeztetés után került elfogadásra, a véleményhez csatolt mellékletben láthatók a munkáltatók által, a Plenáris ülésre benyújtott módosítási indítványok szövege és az azokra leadott szavazatok száma.

A vélemény lényegi tartalma:

Az EGSZB mindig is felfelé irányuló konvergenciát és hatékonyabb szociálpolitikát szorgalmazott, mind az uniós, mind a tagállami szintet tekintve. A szociális jogok európai pillérének tényleges végrehajtása megerősíti, hogy közösen kiállunk az európai szociális modell mellett.

A szociális jogok európai pillérének megvalósítását célzó intézkedések során kiegyensúlyozott módon tiszteletben kell tartani a Szerződések céljait és elveit, a tagállamok és az uniós intézmények közötti hatáskörmegosztást és adott esetben a csökkentést kizáró záradékot.

A szociális jogok európai pillérének megvalósítása jelenleg jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések révén, egyedi finanszírozás keretében és az európai szemeszter folyamatának módosítása révén történik. A megfelelő területeken az európai jogszabályoknak olyan keretet kell alkotniuk, amely általános közös szabályokat tartalmaz és tiszteletben tartja a sajátos nemzeti körülményeket és szociális rendszereket.

Fontos, hogy alapkövetelményeket dolgozzunk ki és fogadjunk el megbízható és hatékony szociális védelmi rendszerekhez és az általános érdekű alapvető szolgáltatásokra vonatkozóan.

A szociális jogok európai pillérének megvalósításához szilárd költségvetési alapra és beruházásokra van szükség uniós és tagállami szinten egyaránt. Ehhez megfelelő finanszírozást kell biztosítani a szociális célú állami beruházások aranyszabálya, illetve az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) révén.

Egy új európai szemeszter folyamatban szociális célokat kellene megvalósítani úgy, hogy folyamatosan nyomon követjük a szociális egyenlőtlenségek alakulását és új, mérhető mutatókat, valamint szociális kérdésekre vonatkozó, célzott országspecifikus ajánlásokat vezetünk be.

Elő kell mozdítani a szociális jogok európai pillére végrehajtásának folyamatos nyomon követését, kötelező konzultációt folytatva a szociális partnerekkel. Az EGSZB azt ajánlja, hogy ennek érdekében, az európai szemeszter folyamatához kapcsolódva hozzanak létre egy uniós szociálpolitikai fórumot.

Az EGSZB ismét javasolja egy olyan egyértelmű és összehangolt menetrend kidolgozását, amely meghatározza a pillér végrehajtásához kapcsolódó prioritásokat, illetve kéri a már meglévő szociális jogok és normák megerősítését. Prioritásként kell kezelni az alapvető jogok kérdését, külön szem előtt tartva a kiszolgáltatott helyzetben levő csoportok alapvető jogait.

 

forrás: SZEF

 

Kapcsolódó anyag:

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment