A sorozat eredetileg a szociális munka alapképzés hallgatóinak a szociálpolitika kurzusokhoz készült segédanyagként, de aztán szépen bővült az anyag és talán most már (talán) alkalmas arra, hogy rendezettebb formában szélesebb körben is elérhető legyen.

A sorozat célja, hogy áttekintő képet adjon a magyarországi szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátórendszer felépítéséről és egyes szolgáltatásairól. Az egyes szolgáltatásoknál röviden szó esik a szolgáltatás történetéről, szakmai tartalmáról, finanszírozásáról, a tárgyi és személyi feltételekről, aktuális kapacitásokról az elérhető adatok alapján. Az online felület egyik lehetősége, hogy ahol csak lehet, hivatkozásokkal tudom a forrásokat csatolni, így akinek van kedve mélyebben utánaolvasni a dolgoknak, megteheti.

Igyekeztem az ellátórendszerhez kapcsolódóan a hazai szociálpolitika egyes aktualitásaira is egyes elemeiben kitérni, bár ennek az írásnak legkevésbé sem célja a teljes mai magyar szociálpolitika bemutatása, elemzése és értékelése – nyilván a társadalom- és szociálpolitikai kontextus kifejtésére sincs ezen a felületen mélyebb lehetőség.

Tekintettel a folyamatos jogszabályváltozásokra és ellátórendszeri átalakulásokra, illetve a hozzáférhető adatok szűk körére a gyűjtés nem lesz teljesen tökéletes, de igyekeztem a lehető legpontosabb és legfrissebb információkra építeni a leírásokat (ha valaki lát valami bakit, hiányol információkat – nyugodtan jelezze). A KSH 2023-tól nem adja ki a szociális statisztikai évkönyvet, így bizonyos adatokat nehézkes lesz beszerezni, arról nem is beszélve, hogy a SZÁP intézménykeresővel olykor a KSH adatokat nem igazán lehet fedésbe hozni, maga a SZÁP is azt mutatja, hogy a kormányhivatalok adatrögzítése sem tökéletes… de igyekszem ezekre valamilyen megoldást találni.

Ebben a cikkben tartalomjegyzék formában teszem be az egyes cikkeket, így reményeim szerint a feltöltés során jól kereshetők lesznek az egyes alfejezetek (ez menet közben kicsit átalakulhat, mert az eredeti témajegyzék nem online felületre készült, lehet, hogy terjedelmi okokból kell tördelnem a szövegeket). Reményeim szerint legalább heti egy fejezettel el tudok készülni, de majd meglátjuk…

 • AZ ELLÁTÓRENDSZER ALAPELVEI I.
 • AZ ELLÁTÓRENDSZER ALAPELVEI II.
 • SZOLGÁLTATÁSI ELEM ALAPÚ TEVÉKENYSÉGEK RENDSZERE
 • SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE
 • FALU ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
 • SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
 • HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
 • JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
 • TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
 • PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA
 • SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA
 • UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
 • NAPPALI ELLÁTÁSOK
 • SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE
 • ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
 • ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
 • REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYEK
 • LAKÓOTTHONOK
 • TÁMOGATOTT LAKHATÁS
 • CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÉS KÖZPONT
 • FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS
 • GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ÁTTEKINTÉSE
 • GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSAI
 • ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSOK
 • BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS
 • NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET
 • BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ
 • TANODA
 • GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
 • CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
 • BEFOGADÓ ÉS HELYETTES SZÜLŐK
 • GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK
 • NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT
 • GYERMEKOTTHONOK
 • UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS
 • TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLTATÁS
 • GYERMEKVÉDELMI HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK