2024. június 11-én a kormány benyújtotta az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló T/8560 számú tervezetet, amit kivételes eljárásban tárgyal az országgyűlés.

A tervezet 70 jogszabály módosítását tartalmazza, vannak benne számunkra is releváns részek, e más területeket is érintő elemek. A tervezet (23-24. §, 78-82. §) indoklása szerint a törvényjavalat elősegítené a kórházban hagyott újszülött gyermekek örökbefogadását. A módosítás szerint, aki a szülés után gyermekét a kórházban hagyja, lemond róla és egyben hozzájárul a gyermek örökbefogadhatóságához. A tervezet ennek megfelelően azt mondaná ki, hogy amennyiben valaki közvetlenül a szülést követően az újszülöttet a kórházban hagyja és hat hétig nem jelentkezik érte, azt úgy kell tekinteni, mintha inkubátorban hagyná, így a gyermek hat hét után örökbefogadható.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő 75/B. §-sal egészül ki:

 „75/B. § Ha a Ptk. alapján a gyermek a szülő hozzájárulása nélkül örökbefogadható, a családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermek örökbefogadása iránt soron kívül intézkedni szükséges.”

A gyvt. 84. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A gyámhatóság a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot rendel, ha)

„f) a gyermek szülője a gyermekét közvetlenül a szülést követően az egészségügyi intézményben hagyta és hat héten belül a gyermekért ő vagy a gyermek más hozzátartozója nem jelentkezik.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:127. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nincs szükség az örökbefogadáshoz annak a szülőnek a hozzájárulására,)

„e) aki gyermekét

ea) annak érdekében, hogy más nevelje fel – személyazonosságának feltárása nélkül – egészségügyi intézmény által arra kijelölt helyen hagyja és hat héten belül a gyermekért nem jelentkezik, vagy

eb) közvetlenül a szülést követően az egészségügyi intézményben hagyja és hat héten belül ő vagy a gyermek más hozzátartozója a gyermekért nem jelentkezik.”

A Ptk. 4:178. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a 27 következő rendelkezés lép:

(Kivételesen indokolt esetben, a gyermek érdekében azt a szülőt is fel lehet jogosítani a gyermekkel való kapcsolattartásra,)

„c) akinek szülői felügyeleti joga a gyermek ismeretlen személy által történő örökbefogadásához adott hozzájárulásával vagy azért szűnt meg, mert a szülő a gyermeket

ca) – annak érdekében, hogy más nevelje fel, személyazonosságának feltárása nélkül – egészségügyi intézményben, arra kijelölt helyen hagyja, a gyermekért hat héten belül nem jelentkezik, vagy

cb) a gyermeket közvetlenül a szülést követően az egészségügyi intézményben hagyja, a gyermekért hat héten belül ő vagy a gyermek más hozzátartozója nem jelentkezik, és a gyermek örökbefogadására nem került sor.”

A Ptk.  4:190. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik a szülői felügyeleti jog)

„d) ha a szülő a gyermeket

da) annak érdekében, hogy más nevelje fel – személyazonosságának feltárása nélkül – egészségügyi intézmény arra kijelölt helyén hagyja, és a gyermekért hat héten belül nem jelentkezik, vagy

db) közvetlenül a szülést követően az egészségügyi intézményben hagyja, és a gyermekért hat héten belül ő vagy a gyermek más hozzátartozója nem jelentkezik.”

További információk az Országgyűlés honlapján.