A támogató szolgáltatásban részesülők számának alakulása 2004 és 2020 között a KSH adatai alapján.

A támogató szolgáltatás 2003-tól része a hazai szociális ellátórendszernek, az igénybevételi adatokról a 2004. évtől vannak nyilvántartások.

A szolgálat dinamikusan fejlődött egészen 2008-ig, ebben a szociális rászorultság bevezetése sem jelentett megtorpanást. A növekedésnek a pályázati finanszírozási rendszer bevezetése vetett véget, a kapacitások zárása megtorpanást hozott az ellátotti létszám bővülésében. Jól kivehető a 2. pályázati ciklus kezdete is, amikor a forrás- és kapacitáskivonás éreztette hatását a létszámokon is.

A pályázati finanszírozás megszüntetése mellé minimális kapacitás-bővülés társult, ez egy kicsit felfelé mozdította a létszám-adatokat, de a fő trend az, hogy folyamatosan csökken az ellátáshoz jutó személyek száma, a 2008-as csúcshoz képest harmadával kevesebb az ellátott.

 

Forrás: KSH-STADAT

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment