Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” (TAMAUTO2020) címmel.

A pályázat közvetlen célja a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása. A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

A pályázat keretében egy fenntartó szolgáltatónként 1 db pályázatot nyújthat be a TAMAUTO2020 konstrukcióra!

A támogatott tevékenységek megvalósítási időszaka 2019. december 1-jétől 2020. december 1-ig tart.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 246 604 050 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött Támogatói okirat biztosít.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 9 000 000 Ft/ szolgálat. Támogatás intenzitása: 100,00%, saját forrást nem szükséges biztosítani.

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A támogatás célja a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítése vagy a járművek cseréje azzal, hogy a pályázat keretében beszerzésre kerülő gépjármű műszaki jellemzőinek illeszkedniük kell a szolgáltatás keretében végzett feladat ellátásához. A gépjármű forgalomba helyezésének és akadálymentesítéséhez szükséges költségek is elszámolhatóak.

További feltétel, hogy a számla kiállításának időpontjában a használt jármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet, valamint 5 év fenntartási időszak vállalása.

A pályázat keretében azok a ténylegesen felmerült költségek számolhatóak el, amelyek a pályázó fenntartó vagy az általa fenntartott intézmény, szolgáltató (önálló jogi személy intézmény, szolgáltató esetén) könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatóak és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámaszthatóak (a bizonylatoknak meg kell felelniük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény megfelelő – különösen a 47. § szerinti – előírásainak).

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A pályázatot az NFSZK online pályázatkezelő felületén kell benyújtani. A benyújtás módjáról és felületéről honlapunkon hamarosan tájékoztatást fogunk adni!

NFSZK Nonprofit Kft. – Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: tamauto2020@fszk.hu

 

Forrás: NSZFK

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment