2018. április 27-én, pénteken Budapesten került sor a támogató szolgálatok szakmai műhelyére, melyre ötvennél több munkatárs regisztrált.

A szakmai műhelyen érintett főbb témák a következők voltak:

1. A 2018. évi költségvetési törvény támogató szolgáltatásokat érintő szabályainak áttekintése.

2. A 2017. évben megjelent Szakmai ajánlás vonatkozásában bemutatásra kerültek a szolgáltatási elemek, azok gyakorlati alkalmazása, értelmezése, a kapcsolódó dokumentáció vezetése, a szolgáltatás tervezésének menetének ajánlásban foglalt modellje.

3. Szó esett a szolgáltatás munkatársainak szakmai rendelet szerinti átsorolása során felmerült problémákról (szakmai rendelet 3. számú mellékletének hiányáról), illetve a vezetői megbízás Kjt. és Kjtvhr. szerinti rendszeréről.

4. A vezetői megbízással rendelkező személyek vezetőképzése és a továbbképzési rendszer változásai annak gyakorlati vonatkozásai, lehetőségei a szolgálatok információáramlásának biztosítására. Képzési terv elkészítéséhez kapcsolódó alapvető információk.

A műhely során a résztvevők felől számos olyan probléma megfogalmazódott, mely további együttgondolkodást igényel, illetve a szakmai szabályozókkal való egyeztetést igényel.

Támogató szolgálatok – 2018

A feltöltött prezentációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, az előadáson elhangzottak szemléltetésére, megalapozására szolgálnak és nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét!

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment